Facebook Pages [ตอนที่ 1] วิธีสร้างหน้าแฟนเพจ

Feature, แฟนเพจ

ตั้งแต่ Facebook Pages (แฟนเพจ) ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นหน้าไทม์ไลน์ มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไป และผมเองก็ยังไม่อัพเดทสาระในส่วนนั้น