[Facebook List] สร้างกลุ่มรายการอัพเดทข่าวจาก “แฟนเพจ”

วิธีใช้

ในหน้าแรกจะอัพเดทข่าว แบบรวมๆ ไม่แบ่งแยกประเภท แต่เราสามารรถจัดกลุ่มกันเอง เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มแฟนเพจ และกลุ่มผู้ติดตาม