สถานะความสัมพันธ์

Facebook [ตอนที่ 20] เปลี่ยนสถานะจาก เพื่อนเป็นแฟน

การตั้งค่า

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเชิงคู่รักบนเฟสบุ๊คจะมีรายการให้เลือก ได้แก่ โสด มีแฟนแล้ว หมั้นแล้ว แต่งงานแล้ว ค่อนข้างอธิบายยาก