ระวังไวรัส “ชวนวาดภาพ” กำลังระบาดบน Facebook

ข่าว

บน facebook วันนี้มีไวรัสใหม่กำลังระบาด เบื้องต้นยังไม่ทราบความเสียหายจากคนที่ติดไวรัส แต่การทำงานของมันคือจะโพสภาพไปยังหน้าเฟสของเพื่อนและกลุ่มต่างๆ คนที่ติด