วิธีอัพโหลด เปลี่ยน และลบรูป Cover บน Facebook

วิธีใช้

Cover เรียกอย่างไทยว่าภาพปก Facebook เป็นลูกเล่นที่มากับ Timeline ช่วยเพิ่มสีสันและแสดงถึงตัวตนของเจ้าของโปรไฟล์