วิธีตั้งค่าให้เพื่อนบางกลุ่มเท่านั้น มองเห็นรูปของคุณบน Facebook ได้

การตั้งค่า

ถ้าคุณมีเพื่อนบนเฟสหลายกลุ่ม เช่น เพื่อนสนิท คนแปลกหน้า ครอบครัว ฯลฯ แต่เวลาอัพโหลดรูปภาพไม่ได้อยากให้เห็นกันทุกคน คุณเลือกกำหนดค่าได้ว่ารูปนี้อนุญาติให้เห็นกี่คน