มุมมอง

Facebook [ตอนที่ 11] ดูหน้าเฟสบุ๊คของคุณ ในมุมมองของคนอื่น

วิธีใช้

หากต้องการทราบว่าเมื่อคนอื่นเข้ามาดูหน้าเฟสบุ๊คของเราแล้วเขาจะเห็นอะไรบ้าง เราสามารถเลือกดูในมุมมองคนอื่นบนหน้าเฟสบุ๊คได้