กำจัดสิทธิ์การเข้าชม Facebook แฟนเพจ จากประเทศและกลุ่มอายุ

แฟนเพจ

การกำจัดสิทธิ์การเข้าชมแฟนเพจขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละแฟนเพจ เช่น ถ้าเนื้อหาของเพจมีความเป็นชาตินิยม อาจสร้างความไม่พอใจให้กับบางประเทศ