คุณวางแผนการทำแฟนเพจ อย่างไร?

Feature, แฟนเพจ

การทำแฟนเพจถ้ามั่นใจว่า “แตกต่าง” แทบจะไม่ต้องแข่งกับใคร แต่เพจ “ซ้ำ” เมื่อไหร่ จำนวนเพจที่ซ้ำนั้นเป็นคู่แข่งทั้งหมด โดยเฉพาะเพจ “ขายเสื้อ”