Facebook Page [ตอนที่ 12] วิธีติดตั้งเมนูแท็บ จากแอพ Static Iframe Tab

แฟนเพจ

Static Iframe Tab เป็นแอพสำหรับทำเนื้อหาบนแท็บที่เป็นที่นิยมมากๆ เพราะว่า “ฟรี” ซึ่งแอพนี้เป็นของ Woobox แอพนี้เปิดให้ใช้ฟรีๆ