สร้าง html ใส่ตารางและกำหนดความกว้างในหน้า Facebook แฟนเพจ

แฟนเพจ

ถ้าเข้าไปดูในแฟนเพจ Maahalai หรือ ชมรมถ่ายภาพสวยด้วยกล้องมือถือ จะพบว่าบางหน้ามีการทำเนื้อหาโดยมีโครงสร้างเป็น “ตาราง” ทำให้เนื้อเรื่องดูเป็นระเบียบ