Facebook Pages [ตอนที่ 5] ปิด-เปิด การตอบกลับความคิดเห็น

แฟนเพจ

ฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาได้ไม่นานคือ การให้ตอบกลับความคิดเห็นได้ ซึ่งแต่ก่อนจะใช้วิธีติดแท็ก เวลาตอบกันไปตอบกันมามันก็สับสนพอสมควร