ดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อนบน Facebook

วิธีใช้

เราสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อน ด้วยการเข้าเมนู >> ดูความสัมพันธ์ Facebook จะแจงรายละเอียดว่าเรามีเพื่อนเหมือนกันกี่คน