ดาวโหลดข้อมูลสติถิการชม Facebook แฟนเพจเป็น Excel

แฟนเพจ

สำหรับเจ้าของแฟนเพจที่ต้องการเก็บข้อมูลสถิติการชมเพจ ในรูปแบบของ Excel เข้าเมนู View Insights