วิธีซ่อนแชท Facebook

Mobile

facebook messenger ไม่มีระบบล็อคแอพด้วยรหัสผ่านเหมือนแอพแชทตัวอื่นๆ และการล็อคแค่หน้าจอสำหรับบางคนอาจจะไม่เพียงพอต่อการรักษา “ความลับ” โดยเฉพาะคนมีแฟนชอบจับผิด