วิธีค้นหารายชื่อเพื่อนบน Facebook จากเบอร์โทรและอีเมล์

วิธีใช้

หากไม่รู้ว่าเพื่อนของคุณใช้ชื่อไหนเล่นเฟสบุ๊ค นอกจากการค้นหาด้วยการลองพิมพ์ชื่แแล้ว อีกวิธีหนึ่งคือใช้เบอร์โทรหรืออีเมล์ของเพื่อนในการค้นหา วิธีนี้ใช้ได้ทั้งเฟสบุ๊ค