เมื่อวานป้าทานอะไร? แฟนเพจแนะนำเรื่อง “กิน”

แฟนเพจ

เมื่อวานป้าทานอะไร? เป็นเพจใหม่อีกเพจที่มีแนวคิดน่าสนใจมากคือ ไม่ใช่แนะนำร้านอาหาร แต่เป็นการแนะนำเรื่องของการ “กิน” ว่ากินอะไร