ข้อควรระวังเรื่อง การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้ Facebook

ปัญหา

อีกหนึ่งมาตราการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บน Facebook คือเรื่องการยืนยันบัญชีผ่านหมายเลขทางโทรศัพท์มือถือ แต่ก่อนสามารถยืนยันบัญชีผ่านอีเมล์อย่างเดียวก็ได้