วิธีปิด “ระบบการแปลภาษา” บน Facebook

การตั้งค่า

หลังจากที่ Facebook ได้เปิดระบบการแปลภาษา ให้เจ้าของภาษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างคำแปลให้กับ Facebook ด้วยภาษาที่ตัวเองถนัด …ปัญหาคือ