โฆษณา

Facebook มหาวิทยาลัยออนไลน์ เว็บไซท์แนะนำวิธีใช้ Facebook และเทคนิคการทำแฟนเพจ โดยบทความที่เขียนขึ้นกว่า 99% มาจากประสบการณ์จริง เว็บนี้ไม่ได้เน้นข่าวสาร แต่เน้นความรู้และการนำมาซึ่งสิ่งใหม่ๆจากโลกของ Facebook

กลุ่มเป้าหมาย
– ผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย

การประชาสัมพันธ์
ทันทีที่ท่านฝากลงโฆษณา ทางเว็บจะทำการโปรโมทเพื่อขอบคุณผ่าน facebook แฟนเพจ

รูปแบบโฆษณา
facebook ad

รูปแบบโฆษณา (แสดงทุกหน้า)
A หน้าโฆษณษขนาด 728 x 90 ราคา      750 / เดือน
B หน้าโฆษณษขนาด 600 x 90 ราคา      400 / เดือน
C หน้าโฆษณษขนาด 280 x 280 ราคา    350 / เดือน
D หน้าโฆษณษขนาด 280 x 100 ราคา    300 / เดือน
E หน้าโฆษณษขนาด 300 x 300 ราคา    300 / เดือน

เงื่อนไข
– รับเฉพาะไฟล์ภาพ JPEG, PNG, และ GIF เท่านั้น ไม่รับไฟล์ Flash
– ไม่รับโฆษณา 18+

ติดต่อ
คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์ (เว็บมาสเตอร์)
อีเมล์ imkhanes@gmail.com
โทร 083-666-7924