Home » ปัญหา » ทำไม Facebook แท็กชื่อเพื่อนไม่ได้ ?
ทำไม Facebook แท็กชื่อเพื่อนไม่ได้ ?

ทำไม Facebook แท็กชื่อเพื่อนไม่ได้ ?

Facebook ทำไมแท็กเพื่อนไม่ได้ โดยปกติแล้วสาเหตุที่แท็กไม่ได้ อาจจะพิมพ์ชื่อผิด หรือสาเหตุที่แท็กแล้วไม่ขึ้นหน้าโปรไฟล์ของเพื่อน เป็นเพราะเพื่อนของคุณได้ทำการเปิดการตรวจสอบแท็ก ก่อนที่คนอื่นจะเห็น

สรุป สาเหตุที่แท็กเพื่อนไม่ได้

  • อาจจะพิมพ์ชื่อเพื่อนผิด
  • ไม่ได้แท็กคนที่เป็นเพื่อนในเฟส
  • แท็กได้แล้ว แต่ไม่ขึ้นหน้าโปรไฟล์ เป็นเพราะเพื่อนปิดไว้

ประเด็น Facebook ที่น่าสนใจ

วิธีเปิดตรวจสอบแท็ก ก่อนให้ขึ้นโปรไฟล์ Facebook

  • เข้าเมนู การตั้งค่าโปรไฟล์
  • เลือก โปรไฟล์และการแท็ก

ดูที่หัวข้อ การตรวจสอบ

  • ต้องการตรวจสอบแท็กที่ผู้คนเพิ่มไปยังโพสต์ของคุณ ก่อนแท็กจะปรากฏใน Facebook หรือไม่
  • ต้องการตรวจสอบโพสต์ที่มีคนแท็กคุณ ก่อนที่โพสต์จะปรากฏในโปรไฟล์ของคุณหรือไม่

ทั้ง 2 ข้อ ให้เปลี่ยนเป็น เปิด ทั้งหมด