หากลืมรหัสผ่านเฟสบุ๊ค เราสามารถกู้คืนได้จากอีเมล์ แต่ถ้าจำรหัสเข้าอีเมล์ไม่ได้ ก็จบเลย กู้คืนไม่ได้ แนะนำให้สมัคร facebook ใหม่ ง่ายกว่า 

เตือน

ถ้าเข้าอีเมล์ไม่ได้ หรือลืมรหัสผ่านอีเมล์ ..ไม่ต้องกู้อะไรแล้ว แนะนำให้ไปสมัคร Facebook ใหม่นะ

วิธีแก้ ลืมรหัสผ่าน Facebook

Facebook-forgot-password01

 • เปิดแอพ Facebook
 • กด ลืมรหัสผ่าน

Facebook-forgot-password02

 • พิมพ์ชื่อเฟสบุ๊ค หรืออีเมล์ หรือเบอร์โทร

Facebook-forgot-password03

 • กด ดำเนินการต่อ
 • รหัสผ่านจะถูกเข้าอีเมล์

Facebook-forgot-password04

 • นำรหัสผ่านที่ได้รับจากทางอีเมล์ มาป้อนใส่
 • กด ดำเนินการต่อ

Facebook-forgot-password05

 • กด ดำเนินการต่อ

Facebook-forgot-password06

 • สร้างรหัสผ่านใหม่ 
 • โดยรหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรผสมกับรวมเลข รวมกันอย่างน้อย 6 ตัว
 • กด ดำเนินการต่อ

หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้า Facebook ทันที

บทความก่อนหน้านี้วิธีเช็ค เพจ Facebook ก่อตั้งตอนไหน เคยเปลี่ยนชื่อหรือไม่
บทความถัดไปวิธียกเลิกคำขอเป็นเพื่อน Facebook
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น