แฟนเพจนั้นถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ เมื่อโพสสิ่งใดๆก็ตาม เราจะไม่สามารถปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นได้ ไม่สามารถปิดกั้นไม่ให้ใครเข้าชมเพจได้ ที่ทำได้คือปิดไม่ให้ใครมาโพสบนหน้าแฟนเพจได้

วิธีทำ

1. เข้าเมนู แก้ไขเพจ > จัดการการอนุญาติ

Facebook Page

2. ในหัวข้อความสามารถในการโพส ให้เอาเครื่องหมายออก 2 ข้อ ได้แก่ คุณสามารถโพสบนไทม์ไลน์ของ…ได้ และ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพและวิดีโอบนไทม์ไลน์ของ…ได้
3. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผลที่ได้

Facebook Page

เมื่อสมาชิกหรือคนอื่นๆ เข้ามาที่หน้าแฟนเพจ จะเห็นว่าช่องโพสไม่หายไป นั่นเพราะการทำงานส่วนนั้นได้ถูกปิดไปแล้ว แต่แอดมินยังโพสได้เหมือนเดิมครับ

บทความก่อนหน้านี้Facebook Pages [ตอนที่ 20] วิธีเปลี่ยนชื่อ และรูปภาพบนเมนูแท็บ
บทความถัดไปFacebook Pages [ตอนที่ 22] ติดตั้ง Twitter ลงแฟนเพจ
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น