Facebook-trip-1271

โดยปกติโพสในหน้า Facebook Timeline จะแบ่งออกเป็น 2 ช่อง เฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญเท่านั้นถึงจะแสดงโพสได้อย่างเต็มหน้า เช่น ปีที่จบการศึกษา …แต่เราสามารถกำหนดให้โพสไหนก็ได้แสดงโพสได้อย่างเต็มหน้า

Facebook-trip-1272

วิธีทำ

  1. ชี้เมาส์ไปที่มุมขวาของโพส
  2. คลิ๊กที่รูป “ดาว”

Facebook-trip-1273

โพสนั้นจะถูกขยายเต็มหน้า Timeline และถ้าจะทำให้เหมือนเดิม กลับไปคลิ๊กที่รูปดาวครับ

บทความก่อนหน้านี้ช่องทางติดต่อ Facebook ในกรณีที่มีปัญหา Mobile Account Verification
บทความถัดไปซ่อน Ticker บน Facebook ได้ง่ายแค่ปุ่มเดียว
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น