การตั้งชื่อแฟนเพจ คนไทยเราส่วนใหญ่ก็ใช้กัน 2 ภาษา คือไทยกับอังกฤษ …การตั้งชื่อเพจเป็นไทยหรือเป็นอังกฤษนั้น อาจจะมีผลต่างกันไม่มาก ถ้ากลุ่มเป้าหมายของแฟนเพจเป็น “คนไทย”

ถ้าหากกลุ่มเป้าหมายเป็น “คนไทย” การใช้ชื่อเพจเป็นภาษาไทยก็น่าจะดีกว่า สามารถใช้คำได้หลากหลาย คนไทยเข้าใจง่าย เช่น รอบหน้าจริงกว่านี้, ชมรมถ่ายภาพสวยด้วยกล้องมือถือ, คิดว่าดีก็ทำต่อไป, ศาสดา, ผู้ปลดปล่อย ฯลฯ

Facebook-A116

แต่การใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่สิ่งที่เสียเปรียบอะไร เพราะถ้าหากชื่อแบรนด์เป็นภาษาอังกฤษ เช่น ผมมีเว็บ www.maahalai.com ผมก็ใช้ชื่อเพจเป็น Maahalai หลายๆเพจก็ใช้ชื่อภาษาอังกฤษกัน แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นคนไทยก็ตาม …สรุปส่วนใหญ่ที่เห็นตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็อิงอยู่กับแบรนด์ที่ทำ

โลกที่กว้างออกไป
เป็นเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนชื่อกลับไปกลับมาได้ การตั้งชื่อเพจก็ต้องคิดให้รอบด้าน เมื่อ Like เกิน 200 เมื่อไหร่ ต้องใช้ชื่อนั้นไปตลอด …การใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษจะทำให้มีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น สามารถ PR ไปได้ทุกประเทศทั่วโลก …เหมือนๆกับการทำเว็บภาษากฤษ

การจะใช้ภาษาอะไรนั้น อยู่ที่ประภทของเพจด้วย เพจที่เน้นสื่อสารด้วยภาพ การใช้ชื่ออังกฤษอาจจะมีอนาคตไกลกว่า …ในขณะที่ใช้ชื่อภาษาไทย มันก็จดจำง่าย เหมาะกับการเผยแพร่คอนเทนต์แบบไทยๆ

สรุปนะ

ไทย
– ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
– มีคอนเทนต์แบบไทยๆ
– แต่งชื่อเพจได้ตามใจ

อังกฤษ
– เพราะมันตรงกับชื่อแบรนด์
– สามารถขยายกลุ่มเป้าหมาย จากไทยไปอาเซียน เอเชีย และระดับโลก (โดยใช้อังกฤษเป็นสื่อกลาง)
– เนื้อหาที่เน้นภาพ เหมาะกับการใช้ชื่อภาษาอังกฤษ (เพราะสื่อสารด้วยภาพไม่ใช่ภาษา)

บทความก่อนหน้านี้แนะนำแฟนเพจ “ของฝากนักก๊อบ” เสียดสีพวกดีแต่ก็อบ
บทความถัดไปเมื่อวานป้าทานอะไร? แฟนเพจแนะนำเรื่อง “กิน”
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น