Facebook-trip-322-Maahalai

ปุ่ม Send เป็นปุ่มสำหรัแบ่งปันเนื้อหา ผมเคยอธิบายไว้แล้วใน “วิธีใช้ปุ่ม send บน Facebook”  สำหรับเว็บมาสเตอร์ สามารถนำโค้ดไปลงเว็บได้ ง่ายๆดังนี้

เข้าไปที่ >> Get a Send button

กรอก URL หรือชื่อเว็บ แล้ว Get Code

Facebook-trip-323-Maahalai

นำโค้ดที่ได้ ไปวางไว้ใน Template ของเว็บ …สังเกตว่าเว็บนี้ก็มีปุ่ม send ที่ด้านบนบทความ

บทความก่อนหน้านี้Facebook Tip : จำลองหน้าเว็บในแฟนเพจด้วย Static IFRAME Tab App
บทความถัดไปTop Loves Photos กำลังฮิตบน Facebook
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น