Home » แฟนเพจ » Facebook Tip : สร้างหน้า Welcome ด้วย iwipa ตอน ใช้ HTML Editor

Facebook Tip : สร้างหน้า Welcome ด้วย iwipa ตอน ใช้ HTML Editor

มาต่อกันเป็นตอนที่ 4 เรื่องการสร้างหน้า Welcome ด้วย iwipa ซึ่งคราวนี้จะเป็นการใช้ HTML editor คนที่ชอบเข้าเว็บบอร์ด หรือเป็นบล็อกเกอร์อยู่แล้ว ไม่น่าจะมีปัญหา  แต่ถ้าไม่ใช่ มันก็ไม่ยากเกินไปที่จะทำ  ตัวอย่างที่เห็นด้านบน คือผมใส่ภาพและคำอธิบายลงในหน้า แฟนเพจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  1. Facebook Tip : สร้างหน้า Welcome สุดล้ำให้กับแฟนเพจด้วย iwipa
  2. Facebook Tip : สร้างหน้า Welcome ด้วย iwipa ตอน ปรับแต่ง scroller
  3. Facebook Tip : สร้างหน้า Welcome ด้วย iwipa ตอน ใส่คลิป Youtube
  4. ตัวอย่างเพจ >> คเณศ อธิรัคนกรัณฑ์

เริ่มต้น เข้า Edit page และ edit media box

หน้าตาของ media box จะคล้ายๆกับหน้าโพสบล็อก หรือบอร์ด  อยากให้มีอะไรก็พิมพ์ลงไป สร้างตาราง  ใส่ flash ตัวอักษรพิเศษ ฯลฯ ทำได้คล้ายๆกับใช้โปรแกรมออฟฟิค

ถ้าจะใส่รูปก็นำลิ้งมาแปะ หรือจะอัพโหลดขึ้นใหม่ก็ยังได้

เข้าดูรหัสโค้ด HTML แล้วจำโค้ดที่ได้ ไปใส่ในแฟนเพจ อื่นๆก็ได้ครับ

สุดท้าย เสณ้จแล้วอย่าลืม save