“ทองคำ” เป็น Facebook แฟนเพจที่มีการอัพเดทราคาทองคำ “ทุกวัน” คนที่จะไปซื้อทองหรือมีธุรกิจเกี่ยวกับทอง ก็ตามไป Like ได้เลย

เข้าแฟนเพจ >> ทองคำ

ข้อมูลทั่วไป

ก่อตั้งวันที่
8 สิงหาคม 2526
ภาพรวมของบริษัท
สมาคมค้าทองคำ
ภารกิจ
องค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร
สินค้า
บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทองคำ
เว็บไซต์

 

บทความก่อนหน้านี้BandRx ตกแต่งหน้าแฟนเพจให้เป็นมัลติมีเดีย ตอน ใส่ภาพแบนเนอร์
บทความถัดไปจับ E-Book 3D ยัดใส่ Facebook แฟนเพจ
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น