ถ้าเข้าไปดูในแฟนเพจ Maahalai หรือ ชมรมถ่ายภาพสวยด้วยกล้องมือถือ จะพบว่าบางหน้ามีการทำเนื้อหาโดยมีโครงสร้างเป็น “ตาราง” ทำให้เนื้อเรื่องดูเป็นระเบียบ

สิ่งที่ต้องมีก่อน

ความพื้นฐานการสร้าง Fbml เว็บนี้เขียนไว้หลายสิบเรื่องค้นหาศึกษาดูนะ

เริ่มต้น

เข้ามาที่ http://htmleditor.in/index.html

เลือกสร้างตาราง

กำหนดความกว้าง 520 สดมน์และแถวจะกำหนดค่าเท่าไหร่ก็ตามความเหมาะสม

ในกรณีนี้ผมใส่ 10 แถว 3 สตมน์ และความกว้างที่ 520 จากนั้นก็ใส่ภาพและเนื้อหาแล้วก็อปโค้ดไปไว้หน้า Fbml  ก็จะได้อย่างแฟนเพจ ชมรมถ่ายภาพสวยด้วยกล้องมือถือ

บทความก่อนหน้านี้Facebook Directory รวมทุกสิ่งจากเฟสบุ๊ค
บทความถัดไปวิธีสร้างหน้า Fbml หลายๆหน้าใน Facebook แฟนเพจ ด้วย Static IFRAME Tab
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น