Home » วิธีใช้ » วิธีใช้ปุ่ม Send บน Facebook

วิธีใช้ปุ่ม Send บน Facebook

Facebook-trip-254

ปุ่ม Send บน Facebook เพิ่งจะมาได้ไม่นาน  แต่จะเห็นได้ตามเว็บไซท์เท่านั้น  การใช้จะต่างจากปุ่ม Like คือ ปุ่ม Send จะเป็นการส่งลิ้งเรื่องนั้นๆให้กับเพื่อน เป็นการส่วนตัว ขณะที่ปุ่ม Like เมื่อเรากด มันจะแชร์ไปยังหน้า Wall ทำให้เพื่อนทุกคนมองเห็นได้

วิธีใช้

กดที่ปุ่ม Send จะแสดงหน้าลิ้งค์ออกมา  แล้วให้ใส่ชื่อเพื่อนที่จะส่งลิ้งค์ไปให้  ใส่หลายคนได้

เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Send  ลิ้งก็จะส่งไปที่กล่องข้อความของเพื่อนครับ

***หมายเหตุ ปุ่ม send เพิ่งมาใหม่ ไจึงไม่ได้มีเกือบทุกเว็บเหมือนปุ่ม Like