ชื่อผู้ใช้ เช่น Khanes Athiratanakran ส่วนชื่อ URL คือชื่อเว็บ เช่น http://www.facebook.com/TheMakky

วิธีเปลี่ยน ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ >> ทั่วไป

การเปลี่ยนชื่อเลือก แก้ไขชื่อ ใส่รายละเอียด ชื่อแรก และนามสกุล (บางประเทศจะมีชื่อกลาง) ส่วนชื่ออื่นๆ แนะนำเป็นชื่อเล่น  สุดท้าย กรอกรหัสผ่านและบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ชื่อผู้ใช้คือชื่อ URL อันนี้จะใใช้ซ้ำกับคนอื่นไม่ได้ ถ้าเปลี่ยนชื่อได้จะมีเครื่องหมาย √  เสร็จแล้วกรอกรหัสผ่านและบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างการแสดงชื่อ ชื่อจริงอยู่ข้างหน้าส่วนชื่อเล่นอยู่ในลงเล็บต่อท้าย และถ้าจะมีการ “ติดแท็ก” ชื่อ จะใช้ @ แล้วตามด้วยชื่อจริง

 

บทความก่อนหน้านี้วิธีเปลี่ยนภาษาบน Facebook
บทความถัดไปดาวโหลดข้อมูลสติถิการชม Facebook แฟนเพจเป็น Excel
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น