เมื่อสักครู่ได้ลองอัพเดทสถานะ และอัพโหลดภาพผ่านทางอีเมล์ ขึ้นแฟนเพจ โดยไม่ต้องเข้าหน้า Facebook ด้วยการส่งอีเมล์ไปตามที่อยู่อีเมล์ของแฟนเพจ

เริ่มต้น

เข้ามาแก้ไขหน้า และเลือก โทรศัพท์มือถือ เราจะมีชื่ออีเมล์ส่วนตัวสำหับแฟนเพจ

  • วิธีการ ถ้าจะอัพโหลดภาพ ให้แนบภาพเข้าอีเมล์ แล้วเขียนหัวข้อเพื่อบรรยายภาพ โดยไม่ต้องเขียนเนื้อเรื่อง แล้วส่งมาตามที่อยู่อีเมล์ของแฟนเพจ
  • ถ้าจะอัพเดทสถานะ ให้เขียนอีเมล์โดยใส่แต่หัวข้อ ไม่ต้องเขียนเนื้อเรื่อง
  • การส่งอีเมล์ ต้องเป็นอีเมล์ที่เราใช้สมัครเฟสบุ๊ค ส่งไปยังเมล์ของแฟนเพจเท่านั้น จึงจะอัพเดทสถานะและรูปภาพได้

ถ้าอัพเดทสถานะ จะเห็นว่ามันบอกว่าส่งผ่าน อีเมล์

ผมอัพโหลดภาพขึ้นชมรมถ่ายภาพ ด้วยอีเมล์ จะขึ้นว่าอัพโหลดผ่านมือถือ

สำหรับคนที่ใช้ iPhone ให้อัพโหลดผ่าน Application ได้เลย ไม่ต้องส่งผ่านอีเมล์ เพราะมันทำไม่ได้

บทความก่อนหน้านี้วิธีสร้างหน้า Fbml หลายๆหน้าใน Facebook แฟนเพจ ด้วย Static IFRAME Tab
บทความถัดไปFacebook ปรับแชทโฉมใหม่
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น