Home » แฟนเพจ » วิธีติดตาม Facebook Fanpage ผ่าน SMS และ RSS

วิธีติดตาม Facebook Fanpage ผ่าน SMS และ RSS

ปกติเมื่อมีการอัพเดทใหม่จากทางแฟนเพจ จะไม่มีการแจ้งเตือนไปยังสมาชิก   ถ้าสมาชิกผู้ใดที่สนใจจะรับข่าวสารจากทางแฟนเพจ ก็ให้ติดตามผ่าน SMS หรือ RSS   วิธีการรับก็ให้คลิ๊กตามลิ้งที่อยู่หน้าแฟนเพจ

การรับ SMS ผ่านมือถือ คือเราต้องมีเบอร์ในระบบ Facebook ก่อน เข้ามาที่บัญชีผู้ใช้ >> โทรศัพท์มือถือ   …แต่เป็นบริการที่เสียเงิน เรื่องค่าบริการผมไม่แน่ใจ

การติดตามผ่าน RSS วิธีการให้นำลิ้ง RSS ของแฟนเพจ ไปใช้กับบริการรับข่าวผ่าน RSS เช่น  www.google.com/reader เป็นบริการอ่านข่าวจากลิ้ง RSS