ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว “เปิด ปิด ลับ” สำหรับ Facebook Group

0
1448

ความเป็นส่วนตัวสำหรับกลุ่ม คือ การมองเห็นโพสและสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งเราสามารถตั้งค่าให้เป็นสาธารณะหรือจะปกปิดไม่ให้ใครเห็นก็ได้

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวมีดังนี้

  1. เปิด คือ ทุกคนสามารถมองเห็นกลุ่มนี้ เห็นรายชื่อสมาชิก และเห็นว่าสมาชิกโพสต์อะไรบ้าง
  2. ปิด  คือ ทุกคนสามารถเห็นกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกเท่านี้นที่สามารถโพสต์ได้
  3. ลับ คือ  สมาชิกเท่านั้นที่สามารถเห็นกลุ่ม สมาชิกของกลุ่ม และสิ่งที่สมาชิกโพสต์
ข้อควรพิจารณา
การตั้งค่าทั้ง 3 อย่างนั้นมีความต่างกันชัดเจน ให้เลือกเอาเองว่ากลุ่มเราเหมาะที่จะตั้งค่าแบบไหน โดยดูจากจุดประสงค์และสาระของกลุ่ม เช่น ถ้ากลุ่มเราเปิดกว้างต้องการสมาชิกจำนวนมาก ให้ตั้งค่าเป็นเปิด  แต่ถ้ากลุ่มมีความลับสูงเพื่อใช้สื่อสารทางธุรกิจก็ตั้งค่าเป็นลับ
บทความก่อนหน้านี้เรียนรู้ People Talking About This จากหน้า Facebook Insights
บทความถัดไปวิธีเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่ม Facebook Group
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น