Home » วิธีใช้ » ดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อนบน Facebook

ดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อนบน Facebook

เราสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อน ด้วยการเข้าเมนู >> ดูความสัมพันธ์ Facebook จะแจงรายละเอียดว่าเรามีเพื่อนเหมือนกันกี่คน เคยไปโพส คอมเม้น และติดแท็กอะไรเพื่อนบ้าง

แต่ขณะเดียวกันเราก็สามารถดูความสัมพันธ์ระหว่าง “เพื่อนกับเพื่อน” ได้ ย้ำว่าเพื่อนเท่านั้นคนอื่นมาดูไม่ได้  ซึ่งวิธีการก็พิมพ์ชื่อเพื่อนที่เราจะดูความสัมพันธ์ ตัวอย่าง https://www.facebook.com/XXXX?and=XXXX  (ให้ใส่ชื่อเพื่อนแทน XXXX ไม่ต้องใส่นามสกุล)

เมื่อเข้ามาดูความสัมพันธ์จะเห็นภาพรวม ระหว่างเรากับเพื่อน

ที่เมนูจะมี ภาพรวม ข้อความจากกระดานข้อความ รูปภาพ ความคิดเห็น ถูกใจ

ในส่วนของกระดานข้อความ คือเราเคยโพสอะไรที่หน้าเหสบุ๊คเพื่อน หรือเพื่อนมาโพสอะไรที่หน้าเฟสบุ๊คเรา

เมนูความคิดเห็น คือ เรากับเพื่อนเคยแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน อะไรบ้าง

ส่วนเมนูถูกใจ คือ เรากับเพื่อนถูกใจแฟนเพจหน้าเดียวกัน หน้าไหนบ้าง