หลายคนมีปัญหากับการตั้งชื่อ “แฟนเพจ” ตั้งชื่อผิด หรืออยากจะเปลี่ยนชื่อคืน …ซึ่งทำไม่ได้นะครับ แก้ไม่ได้ด้วย เพราะเขาเตือนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลย

***หมายเหตุ จะเปลี่ยนชื่อได้ต้องมีคน Like เพียงพอ ประมาณ 25 คนขึ้นไป แนะนำว่าให้มากกว่านี้ค่อยเปลี่ยนก็ได้ การเปลี่ยนชื่อไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน

เริ่มต้น

ถ้าหากใช้ได้ ให้เรายืนยัน

แต่สิ่งที่ควรจำ เมื่อตั้งชื่อแล้ว คือ

  • จะเปลี่ยนชื่อแฟนเพจ และ URL ไม่ได้อีก  ชื่อแฟนเพจผมคือ คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์ และ URL คือ MakkyFriendClub
  • คนที่เป็นเจ้าของ คือเราเท่านั้น
  • ใช้ชื่อที่ละเมิดสิทธิ์การค้าไม่ได้

เมื่อยืนยันก็นำชื่อไปใช้ได้เลย

 

มาดูกรณี ชื่อที่ใช้ไม่ได้ และจะแก้ปัญหาอย่างไร

  • ผมลองตั้งชื่อ URL ด้วยภาษาไทย ปรากฏว่าใช้ไม่ได้ ชื่อที่จะตั้งได้ต้องเป็น A-Z, a-z,0-9 และ มหัพภาค (.)
  • สังเกตว่ามีทั้ง “ตัวใหญ่” และ “ตัวเล็ก”
  • เนื่องจากชื่อแฟนเพจผมค่อนข้างยาว จึงใช้ตัวใหญ่ตัวเล็กเพื่อให้ดูง่ายขึ้นกว่าใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ทั้งหมด  MakkyFriendClub
  • บางคนใช้ มหัพภาค (.) เป็นตัวขั้น เช่น ของนายกอภิสิทธิ์   www.facebook.com/Abhisit.M.Vejjajiva ชื่อยาวใช้ตัวคั่นก็ทำให้ดูง่ายขึ้น
  • ผมยังไม่เคยเห็นใครใช้ตัวเลขตั้งชื่อเลยยังไม่มีตัวอย่างให้ศึกษาว่าจะ “เวิร์ค” มั้ย

ตัวอย่าง

  • ชื่อ URl ผมคือ facebook.com/MakkyFriendClub ใช้สำหรับเผยแพ่ไปยังเว็บอื่นๆ
  • ชื่อแฟนเพจ คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์  จะใช้สำหรับเผยแพร่บน Facebook

ตัวอย่างการใช้ชื่อแฟนเพจ ในการเผยแพร่บน Facebook เอาไปใช้เวลาคนค้นหา หรือใช้เพื่ออ้างอิง

ส่งท้าย

เข้าไปที่  แก้ไขหน้า >> ข้อมูลเบื้องต้น   เราจะเห็น “ชื่อผู้ใช้” และ Name  ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ จะเปลี่ยน Name ได้ หรือไม่นั้นผมไม่แน่ใจนะ ในช่วงที่ผมสร้างแฟนเพจเสร็จใหม่ๆ  อยากจะเปลี่ยนในส่วนของ Name ทำได้

บทความก่อนหน้านี้BandRx ตกแต่งหน้าแฟนเพจให้เป็นมัลติมีเดีย ตอน ใส่คลิป Youtube
บทความถัดไปBandRx ตกแต่งหน้าแฟนเพจให้เป็นมัลติมีเดีย ตอน ใส่ภาพแบนเนอร์
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น