ลิขสิทธิ์

Maahalai-Logo

ทุกบทความที่เขียนขึ้นจาก Maahalai.com  และเว็บในเครือข่าย เป็นงานเขียนที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ 99.99 %  โดยทุกผลงานเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นจากประสบการณ์จริง หรือเป็นองค์ความรู้ที่มาจากการสัมผัสจริงๆ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เชิงคุณภาพจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน ทางเว็บจึงขอสงวนลิขสิทธิ์ผลงานการเขียน  สำหรับผู้ที่ต้องการคัดลอกหรือนำไปเผยแพร่ต่อต้องอ่านกติกา

1. ห้ามทำซ้ำ หรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในเว็บอื่นๆและสื่อตีพิมพ์ จนกว่าจะได้รับการอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Maahalai

2. เฉพาะเจ้าของผลงานหรือนักเขียนบทความนั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์ทำซ้ำ หรือคัดลอกเพื่อการเผยแพร่บทความ

3. หากได้รับการอนุญาติ ต้องทำลิงค์เชื่อมโยงมายังบทความนั้นๆ พร้อมระบุชื่อผู้แต่ง

4. ไม่อนุญาติให้ทำ Hotlink** กับรูปภาพที่นำไปใช้งาน

5. อนุญาติเผยแพร่บน Facebook และ Twitter

 

รายการเว็บที่มีลิขสิทธิ์ (ห้ามลอก  อนุญาติให้เผยแพร่บน Facebook และ Twitter เท่านั้น)

 1. http://maahalai.com/
 2. http://admin.maahalai.com/
 3. http://moo.maahalai.com/
 4. https://facebook.maahalai.com/
 5. http://thaipad.maahalai.com/
 6. http://chrome.maahalai.com/
 7. http://cityville.maahalai.com/
 8. http://wordpress.maahalai.com/
 9. http://powerpoint.maahalai.com/
 10. http://imuseum.maahalai.com/

 

รายการเว็บที่ ไม่มี ลิขสิทธิ์

 1. http://live.maahalai.com/
 2. http://kom.maahalai.com/
 3. http://thaitube.maahalai.com/

 

***สำหรับเว็บไซท์ของสถานศึกษา สามารถติดต่อเพื่อขอบทความไปลงเว็บได้

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เหตุผลที่เราห้ามทำการคัดลอกเพื่อนำไปเผยต่อในเว็บไซท์อื่น เพราะทุกผลงานที่สร้างขึ้นนั้นมาจากหยาดเหงื่อแรงงาน เว็บ Maahalai.com ไม่ใช่เพื่อการค้าหรือการกุศล แต่เป็นเว็บไซต์ไม่เน้นการแสวงหากำไร และต้องการเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์เพื่อต้องการเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ใหม่หรือความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ แต่ไม่มีนโยบายที่จะอนุญาติให้บล็อกเกอร์หรือคนทำเว็บท่านอื่นๆนำผลงานไปเผยแพร่ต่อ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • 1. ทุกผลงานเขียนขึ้นมาด้วยแรงงานและสติปัญญาของนักเขียน
 • 2. Maahalai ไม่ใช่เว็บไซต์การกุศล ทางเว็บก็ต้องการรายได้มาสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆมาสนับนุนการทำเว็บเพื่อสังคม
 • 3. การเคารพในผลงานโดยปฏิบัติตามข้อที่ต้องยอมรับ จะเป็นการให้กำลังใจทางเว็บให้สร้างสรรค์ผลงานต่อไป

**เหตุผลที่ไม่ให้ทำ Hotlink

 • Host หรือ Server จะทำงานหนักกว่ากว่าปกติ
 • Host หรือ Server เกิดการล่มมาแล้ว (บ่อยครั้ง)
 • การเข้าเว็บอืดมากขึ้น เพราะมีการแย่ง bandwidth และ Transfer กัน