Browsing Tag

Facebook Tab

Facebook Pages [ตอนที่ 14] วิธีนำหน้าเว็บ มาใส่ในเมนูแท็บ

ผมจะใช้แอพ Static Iframe Tab ในการทำนะครับ ซึ่งการนำหน้าเว็บมาใส่จะต้องพิจารณาถึงความกว้างและความยาวที่พอเหมาะ

Facebook Pages [ตอนที่ 13] โครงสร้างของแอพ แอพ Static Iframe Tab

สำหรับแอพ Static Iframe Tab จะมีพื้นที่อันว่างเปล่ามาให้ใช้ฟรีๆ แต่ข้อมูลทุกอย่างรวมทั้งงานออกแบบต้องเอามาใส่เองหมด