Browsing Tag

วิธีสร้างกลุ่ม

วิธีสร้าง “กลุ่มลับ” บน Facebook

กลุ่มปิดกับกลุ่มลับมีความแตกต่างกันนะ กลุ่มปิดคือทุกคนสามารถค้นหาเจอได้แต่จะแค่สมาชิกเท่านั้นที่จะมองเห็นโพสในกลุ่มได้ แต่กลุ่มลับจะไม่มีใครค้นหาเจอ ยกเว้นแต่

Facebook Mobile [ตอนที่ 6] วิธีสร้างกลุ่ม

ถ้าจะสร้างเพจบนแอพมือถือยังทำไม่ได้นะครับ แต่ถ้าจะสร้างกลุ่มทำได้ง่ายมาก วิธีทำมีอยู่ไม่กี่ขั้นตอน เข้าเมนู "สร้างกลุ่ม"

วิธีสร้าง Facebook Group (กลุ่ม)

Facebook Group คือกลุ่มถูกสร้างขึ้นสำหรับติดต่อ "สื่อสารกันเป็นกลุ่ม" เหมาะสำหรับการสนทนาในวงจำกัด เช่น เพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนร่วมชั้น