Browsing Tag

มุมมอง

Facebook [ตอนที่ 11] ดูหน้าเฟสบุ๊คของคุณ ในมุมมองของคนอื่น

หากต้องการทราบว่าเมื่อคนอื่นเข้ามาดูหน้าเฟสบุ๊คของเราแล้วเขาจะเห็นอะไรบ้าง เราสามารถเลือกดูในมุมมองคนอื่นบนหน้าเฟสบุ๊คได้

ดูหน้า Facebook Timeline ในมุมมองของคนอื่น

คนที่กังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว แนะนำให้ลองดูหน้า Facebook Timeline ในมุมมองของคนอื่นหรือของเพื่อนเราเอง แล้วก็พิจารณาเอาเองว่า