Browsing Tag

ผลลัพธ์

วิธีเช็คผลลัพธ์ การลงโฆษณาบน Instagram

หลังจากลงโฆษณา Instagram ไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบกด Like แนะนำให้เก็บสถิติไว้ แล้วเอาไปวิเคราะห์ว่าต่อไปคุณควรจะเจาะกลุ่มเป้าหมายนี้ต่อไปหรือไม่