Browsing Tag

จอขาว

3 วิธีแก้ เมื่อเข้า Facebook แล้วหน้าฟีดว่าง จอขาว

ถ้าเข้าเฟสบุ๊คแล้วเกิดหน้าฟีดว่างหรือจอเป็นสีขาว ปัญหาที่แท้จริงยังไม่รู้เกิดจากอะไร แต่แก้ได้หลากหลากหลายวิธี ต้องลองดูครับ