Browsing Tag

การแจ้งเตือน

Facebook [ตอนที่ 14] เปิด-ปิด การแจ้งเตือนในส่วนต่างๆ

โดยปกติเมื่อมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราเกิดขึ้นบน Facebook เราจะได้รับการแจ้งเตือนแทบทุกอย่าง แต่ทั้งนี้เราสามารถเปิดปิดการแจ้งเตือนบางอย่างได้

Facebook [ตอนที่ 13] ตั้งค่ารับการแจ้งเตือนทางอีเมล์

โดยปกติ Facebook จะเลือกแจ้งเตือนไปทางอีเมล์ในบางเรื่องเท่านั้น หากเรารำคาญสามารถกำหนดให้ส่งมาแค่บางเรื่อง

วิธีเปิด-ปิด การแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ ของระบบและแอพต่างๆบน Facebook

ปกติเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น มีคนมาโพส คอมเม้น ติดแท็กรูป จะมีการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์จาก Facebook ...แต่ถ้ารำคาญการทำงานในส่วนนี้ก็สามารถปิดมันได้