วิธีอัพเดทสถานะ+รูปภาพ ขึ้น Facebook ผ่านอีเมล์ (สำหรับเจ้าของแฟนเพจ)

เมื่อสักครู่ได้ลองอัพเดทสถานะ และอัพโหลดภาพผ่านทางอีเมล์ ขึ้นแฟนเพจ โดยไม่ต้องเข้าหน้า Facebook ด้วยการส่งอีเมล์ไปตามที่อยู่อีเมล์ของแฟนเพจ

เริ่มต้น

เข้ามาแก้ไขหน้า และเลือก โทรศัพท์มือถือ เราจะมีชื่ออีเมล์ส่วนตัวสำหับแฟนเพจ

  • วิธีการ ถ้าจะอัพโหลดภาพ ให้แนบภาพเข้าอีเมล์ แล้วเขียนหัวข้อเพื่อบรรยายภาพ โดยไม่ต้องเขียนเนื้อเรื่อง แล้วส่งมาตามที่อยู่อีเมล์ของแฟนเพจ
  • ถ้าจะอัพเดทสถานะ ให้เขียนอีเมล์โดยใส่แต่หัวข้อ ไม่ต้องเขียนเนื้อเรื่อง
  • การส่งอีเมล์ ต้องเป็นอีเมล์ที่เราใช้สมัครเฟสบุ๊ค ส่งไปยังเมล์ของแฟนเพจเท่านั้น จึงจะอัพเดทสถานะและรูปภาพได้

ถ้าอัพเดทสถานะ จะเห็นว่ามันบอกว่าส่งผ่าน อีเมล์

ผมอัพโหลดภาพขึ้นชมรมถ่ายภาพ ด้วยอีเมล์ จะขึ้นว่าอัพโหลดผ่านมือถือ

สำหรับคนที่ใช้ iPhone ให้อัพโหลดผ่าน Application ได้เลย ไม่ต้องส่งผ่านอีเมล์ เพราะมันทำไม่ได้

You might also like More from author

Comments

Loading...