Monthly Archives

มิถุนายน 2018

วิธีเช็ค เพจ Facebook ก่อตั้งตอนไหน เคยเปลี่ยนชื่อหรือไม่

Facebook เพิ่มฟีเจอร์ให้สามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสของเพจต่างๆได้ ในเบื้องต้นให้ดูว่าเพจก่อตั้งตอนไหน เคยเปลี่ยนหรือไม่ และกำลังโฆษณาอะไร