Facebook Timeline เกมส์หายไปอยู่ไหน ??

Facebook-trip-1250

มีรายงานเข้ามาว่าเพื่อนเข้ามาโพสเกมส์ แต่กลับไม่ขึ้นหน้า Timeline …ซึ่งแท้จริงแล้วมันคือความตั้งใจของ Facebook ที่อยากให้หน้า Timeline ดูสวยงาม ไม่เหมือนโปรไฟล์ในอดีตของหลายคนที่แทบจะกลายเป็น Gamebook เพราะหน้าโปรไฟล์มีโพสเกมส์

แล้วเกมส์ที่โพสอยู่ไหน

  1. ให้เปิดกล่องเมนูลงมา ก็จะพบกล่องเกมส์
  2. ในกรณีที่ไม่พบกล่องเกมส์ ดู “วิธีเพิ่มและจัดการกล่องเมนู” (คลิ๊ก)

 

Facebook-trip-1251

เมื่อเข้ามาที่กล่อง จะเห็นรายการเกมส์ที่เคยโพส และมีเพื่อนคนไหนเคยมาโพส

avatar

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ